Villkor för deltagande i FUJIFILM Printlife fotoutställning och -tävling
 1. Arrangör

  Arrangör för detta evenemang är:
  FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Tyskland ("FUJIFILM").

 2. Utställningen och tävlingen

  Evenemangets titel är FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife är både en onlineutställning och en tävling. Du kan delta i onlineutställningen genom att skicka in ett eller flera foton enligt beskrivningen i det här dokumentet. Fotona kommer att visas på www.fujifilm-printlife.eu. De foton som vi visar på denna webbplats kommer automatiskt att delta i tävlingen. Du kan vinna de priser som beskrivs nedan under punkt 6.

  Dessutom kommer utvalda foton att tryckas och visas på en utställning på plats vid "The Photography Show" i Birmingham, Storbritannien, under perioden 18-21 september 2021. Fotot kommer att ställas ut tillsammans med landet och, om deltagaren har gett sitt samtycke i enlighet med punkt 4.4 nedan, även med deltagarens för- och efternamn. De utskrivna fotografierna kommer att förstöras när utställningen är avslutad.

 3. Deltagande

  FUJIFILM Printlife är öppet för alla personer över 18 år som är bosatta i något av de länder som anges i rullgardinsmenyn på anmälningsformuläret på www.fujifilm-printlife.eu. För att delta i FUJIFILM Printlife måste du skicka in ett foto via onlineformuläret på webbplatsen www.fujifilm-printlife.eu i enlighet med de villkor som anges i detta dokument. Du kan skicka in ditt foto från och med den 2 augusti 2021 till och med den 5 december 2021. Denna tidsperiod kallas "anmälningsperiod".

 4. Förfarande
  1. Varje dag under tävlingsperioden kan du skicka in upp till tre foton. För att skicka in ett foto måste du använda onlineformuläret. Det är inte tillåtet att skicka in foton på annat sätt.
  2. Det inlämnade fotot måste vara i JPEG-filformat. När du skickar in bilden måste du ange ditt för- och efternamn, din e-postadress och ditt land. Dessa uppgifter är obligatoriska och vi behöver dem för att kunna genomföra FUJIFILM Printlife.
  3. Om du ger ditt samtycke genom att kryssa i en särskild ruta i uppladdningsformuläret kommer det skickade fotot att visas med ditt namn.
  4. Genom att skicka in ditt foto samtycker du till att delta i FUJIFILM Printlife och att vara bunden av dessa villkor. När du har skickat in ditt foto måste du verifiera din e-postadress. För detta kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som du har skickat in. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att verifiera din e-postadress.
  5. FUJIFILM kommer dessutom att skicka ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen för att bekräfta deltagandet i FUJIFILM Printlife och för att informera om att vi först kontrollerar om ditt foto uppfyller de uteslutningskriterier som anges i avsnitt 4.7 nedan. Observera att det är först när vi fastställer att ditt foto uppfyller kraven i avsnitt 4.7 som det kommer att publiceras. Beroende på vilket land du bor i bifogas en kupongkod i detta e-postmeddelande som tack för ditt bidrag.
  6. Fotot och de uppgifter som lämnas in kommer att lagras och behandlas i enlighet med detta dokument. För mer information hänvisas till avsnittet om dataskydd nedan.
  7. Vi godkänner inte tävlingsbidrag som är:
   (a) genereras automatiskt av en dator;
   (b) som utförs av tredje part eller i bulk;
   (c) som vi anser olämpliga eller stötande eller som bryter mot tillämplig lag. Exempel på sådana bilder är: bilder som bryter mot upphovsrätten, visar förbjudet innehåll, är ärekränkande eller förödmjukande eller har skickats in i onda avsikter, t.ex. för att mobba eller trakassera människor;
   (d) ofullständig eller felaktig;
   Vi är inte skyldiga att informera dig om att ditt bidrag inte har godkänts.
 5. Urval av vinnare

  Varje vecka under anmälningsperioden kommer en panel av fem domare att granska de foton som skickats in under föregående vecka. Fotona kommer att bedömas utifrån det mest inspirerande och unika innehållet. Domarpanelens beslut (som agerar på ett rimligt sätt) är slutgiltigt.

 6. Priset Varje vecka under anmälningsperioden kan du vinna följande fem priser:
  Pris 1: en kupong för fotoutskrifter till ett värde av 200 euro;
  Pris 2: kupong för fotoutskrifter till ett värde av 150 euro;
  Pris 3: kupong för fotoutskrifter till ett värde av 100 euro;
  Pris 4: en instax Mini 40 plus tio bilder;
  Pris 5: en instax mini 11 plus tio bilder.
  Priset är som det är angivet och kan inte överlåtas, säljas eller bytas ut. Det finns inget alternativ i form av kontanter. Vi bestämmer kamerans färg. Kamerans färg kan skilja sig från den kamera som visas på FUJIFILM Printlife-webbplatsen. I allmänhet förbehåller vi oss rätten att ersätta ett pris av samma eller högre värde om priset inte är tillgängligt på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
 7. Meddelande om vinnaren

  De vinnande bilderna (och ditt namn, förutsatt att du har gett oss tillåtelse att publicera det; se avsnitt 13.4 för mer information) kommer att tillkännages på FUJIFILM Printlife-webbplatsen senast en dag efter urvalet. Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom 10 dagar efter urvalet.

 8. Att hämta priset
  1. För att kunna göra anspråk på priset måste vinnaren lämna sitt fullständiga namn, sin e-postadress och sin postadress till FUJIFLM.
  2. Så länge svaret i punkt 8.1 har mottagits kommer priset att levereras kostnadsfritt i enlighet med våra vanliga leveransvillkor till den adress som anges i tävlingen.
  3. Priset får inte tas i anspråk av en tredje part för vinnarens räkning.
  4. FUJIFILM kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte svarar FUJIFILM för att bekräfta att han eller hon accepterar priset och skickar in informationen i enlighet med avsnitt 8.1 inom 14 dagar efter det att FUJIFILM meddelat honom eller henne, kommer priset att förverkas.
  5. FUJIFILM tar inget ansvar om vinnaren inte kan ta emot priset.
 9. Överföring av rättigheter / samtycke
  1. Genom att skicka in ett foto överlåter du oåterkalleligen till FUJIFILM och dess associerade företag enkla användningsrättigheter utan tidsbegränsning eller geografisk begränsning för FUJIFILM Printlife och tillhörande PR-verksamhet. Detta omfattar särskilt publicering, reproduktion, illustration och publicering av fotot i syfte att göra egen reklam inom ramen för FUJIFILM Printlife och presentationen av FUJIFILM och dess associerade företag. Detta samtycke omfattar särskilt användningen av det inlämnade fotot för
   a) presentation av FUJIFILM Printlife,
   b) illustration i publikationer och pressrapportering i alla typer av medier om FUJIFILM Printlife och
   c)information i FUJIFILMs och dess närstående företags intranät och sociala nätverk.
  2. All vidare användning av ditt foto, inklusive kommersiell användning, kräver ditt separata samtycke.
  3. Andra kan dela dina bilder på sociala nätverk. Sådana foton kan sedan delas på nytt var som helst. Genom att skicka in ett foto samtycker du till att andra får dela ditt foto på sociala nätverk.
 10. Rätt till foto och tredje parters rättigheter
  1. Genom att skicka in fotot bekräftar du att du är skaparen av det skickade fotot och att du har obegränsad upphovsrätt och användningsrättigheter till det.
  2. Genom att skicka in fotot bekräftar du att fotot inte bryter mot gällande lagar (t.ex. intrång i upphovsrätt eller förbjudet innehåll) eller mot tredje parts rättigheter, särskilt personliga rättigheter för personer som visas på fotot (t.ex. om fotots innehåll är ärekränkande eller förödmjukande eller om fotot skickades in i onda avsikter, t.ex. för att mobba eller mobba människor).
  3. Du bekräftar att du har erhållit samtycke från alla personer som kan kännas igen på fotot till användningen av fotot samt från de personer som innehar rättigheterna till varumärken eller konstverk som eventuellt porträtteras på fotot (i den utsträckning som krävs).
  4. Du ska hålla FUJIFILM och dess associerade företag skadeslösa i fråga om eventuella krav från tredje part som uppstår från och i samband med användningen av fotot i FUJIFILM Printlife enligt detta dokument, oavsett rättslig grund.
 11. Ingen hänsyn Du får ingen ersättning eller avgift för att tillhandahålla fotot.
 12. Allmänna bestämmelser
  1. FUJIFILM tar inget ansvar för tekniska problem när du fyller i registreringsformuläret och laddar upp fotot. FUJIFILM förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta FUJIFILM Printlife eller att ändra villkoren för deltagande utan föregående meddelande och utan att ange skäl. FUJIFILM kommer att utöva denna rätt särskilt om det av tekniska eller rättsliga skäl inte går att garantera att Printlife fortsätter att genomföras. FUJIFILM förbehåller sig rätten att ändra förfarandet och datumet för FUJIFILM Printlife.
  2. Printlife regleras av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland.
 13. Dataintegritet
  1. Fotot och den inlämnade informationen kommer att lagras och behandlas i enlighet med detta dokument och vår sekretesspolicy. Om det finns skillnader eller motsättningar mellan detta dokument och integritetspolicyn ska detta dokument ha företräde.
  2. Uppgifterna samlas in, behandlas och lagras för att FUJIFILM och dess närstående företag ska kunna genomföra FUJIFILM Printlife och utföra medie- och sociala medier samt marknadsföringsaktiviteter enligt beskrivningen i detta dokument.
  3. Ditt foto och, om du ger ditt samtycke genom att kryssa i en särskild ruta i uppladdningsformuläret, även det namn du skickat in kommer att offentliggöras och vara fullt synligt enligt beskrivningen i detta dokument.
  4. Om du prenumererar på våra marknadsföringsmeddelanden kommer FUJIFLM och dess associerade företag att använda de personuppgifter som du lämnat för att skicka dig sina marknadsföringsmeddelanden via e-post i enlighet med vår sekretesspolicy.
  5. Vi behåller de inlämnade bilderna och uppgifterna så länge som vi beslutar att göra FUJIFIM Printlife online tillgängligt. Om vi beslutar att upphöra med FUJIFILM Printlife tar vi bort dina uppgifter från webbplatsen och raderar dem på våra servrar, såvida du inte har prenumererat på vår marknadsföringskommunikation (t.ex. nyhetsbrev). I detta fall kommer vi att behålla din e-postadress för att skicka dig vår marknadskommunikation i enlighet med vår integritetspolicy.
  6. Du bekräftar och accepterar att de foton som du skickat in kan nås och ses var som helst i världen och att tredjeländer utanför EU kan ha olika standarder för upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt. Du kan återkalla ditt samtycke till att publicera ditt namn tillsammans med fotot i framtiden.
DELA MED DINA VÄNNER
#fujifilmprintlife21

Om du har något problem med uppladningen eller andra frågor om FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2021, vänligen skicka oss ett e-post
Loading