FUJIFILM Printlife Fotoğraf Sergisi ve Yarışması’na Katılım Koşulları
 1. Düzenleyen

  Bu etkinliğin düzenleyicisi:
  FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Almanya („FUJIFILM“).

 2. Sergi ve Yarışma

  Etkinliğin adı FUJIFILM Printlife’dır. FUJIFILM Printlife, çevrimiçi bir sergi olmasının yanı sıra bir yarışmadır. Bu dokümanda açıklanan şekilde fotoğraf(lar) göndermek suretiyle bu çevrimiçi sergide yer alabilirsiniz. Fotoğraflar www.fujifilm-printlife.eu. adresinde gösterilecektir. Bu web sitesinde gösterdiğimiz fotoğraflar otomatik olarak yarışmaya da katılacaktır. Aşağıda 6. maddede belirtilen ödülleri kazanabilirsiniz.

 3. Katılım

  FUJIFILM Printlife, www.fujifilm-printlife.eu adresinde yer alan ülkelerde ikamet eden 18 yaş ve üzeri kişilerin katılımına açıktır. FUJIFILM Printlife’a katılabilmek için www.fujifilm-printlife.eu adresinde yer alan çevrimiçi formu kullanarak bu dokümanda öngörülen koşullar doğrultusunda bir fotoğraf göndermelisiniz. Fotoğrafınızı 5 Ekim 2020 saat 12.00 ile 31 Aralık 2020 saat 19:00 tarihleri arasında gönderebilirsiniz. Bu süre “Giriş Süresi” olarak adlandırılmaktadır.

 4. Prosedür
  1. Giriş Süresi boyunca her gün en çok üç fotoğraf gönderebilirsiniz. Bir fotoğraf göndermek için çevrimiçi formu kullanmalısınız: Fotoğrafların farklı bir şekilde gönderilmesine izin verilmemektedir.
  2. Gönderilen fotoğraf JPEG dosya formatında olmalıdır. Fotoğrafı gönderirken adınızı ve soyadınızı, adresinizi ve ülkenizi belirtmelisiniz. Bu bilgiler zorunlu olup FUJIFILM Printlife etkinliğini düzenlemek için bu bilgilere ihtiyaç duymaktayız.
  3. Form yükleme sayfasındaki özel kutuyu işaretlemek suretiyle muvafakatinizi vermeniz halinde gönderilen fotoğraf isminizle birlikte gösterilecektir.
  4. Fotoğrafınızı göndermek suretiyle FUJIFILM Printlife etkinliğinde yer almayı ve bu şartlar ve koşullara bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Fotoğrafınızı gönderdikten sonra e-posta adresinizi doğrulamanız gerekmektedir. Bu amaçla, belirtmiş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta gönderilecektir. E-posta adresinizi doğrulamak için lütfen bu e-postada belirtilen talimatları uygulayın.
  5. Ayrıca FUJIFILM, FUJIFILM Printlife’a katılımınızı teyit etmek ve öncelikle fotoğrafınızın aşağıda Madde 4.7’de belirtilen hariç tutma kriterlerine uyup uymadığını kontrol ettiğimiz konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla belirtmiş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta daha gönderecektir. Fotoğrafınızın ancak Madde 4.7’ye uygun olduğunu belirlememiz durumunda yayınlanabileceğini lütfen unutmayın. Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak katkınıza teşekkür etmek amacıyla bir makbuz kodu da bu e-posta ekinde tarafınıza iletilecektir.
  6. Fotoğraf ve gönderilen bilgiler bu dokümana uygun olarak saklanacak ve işlenecektir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıda yer alan Veri Gizliliği bölümüne bakın.
  7. Aşağıdaki özelliklere sahip olan girişleri yarışmaya kabul etmemekteyiz:
   (a) bilgisayar tarafından otomatik oluşturulmuş;
   (b) üçüncü şahıslarca veya toplu olarak tamamlanmış;
   (c) uygun olmadığına veya saldırgan nitelikte olduğuna veya ilgili kanunları ihlal ettiğine kanaat getirdiğimiz. Bu tür fotoğraflara, telif haklarını ihlal eden, yasak içerikleri gösteren, karalayıcı veya aşağılayıcı nitelikte olan veya insanları küçük düşürmek veya insanlarla dalga geçmek gibi kötü bir niyetle gönderilen fotoğrafları örnek olarak gösterebiliriz.
   (d) eksik veya yanlış;
   Girişinizin kabul edilmediği konusunda tarafınızı bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
 5. Kazananların seçimi

  Giriş Süresi boyunca her hafta, 5 karar vericiden oluşan bir kurul, bir önceki hafta gönderilen fotoğrafları gözden geçirecektir. Bu fotoğraflar, en ilham verici ve benzersiz içerik açısından değerlendirilecektir. Karar vericiler kurulunun kararı (makul ölçülerde hareket ederek alınan) nihai olacaktır.

 6. Ödül Giriş Süresi boyunca her hafta aşağıdaki beş ödül kazanılabilecektir:
  Ödül 1: Fotoğraf baskısı hizmetlerinde kullanılabilecek 200 Euro tutarında makbuz;
  Ödül 2: Fotoğraf baskısı hizmetlerinde kullanılabilecek 150 Euro tutarında makbuz;
  Ödül 3: Fotoğraf baskısı hizmetlerinde kullanılabilecek 100 Euro tutarında makbuz;
  Ödül 4: bir adet instax SQUARE SQ 1 artı on çekim;
  Ödül 5: bir adet instax mini 11 artı on çekim
  Ödüller yukarıda belirtildiği şekilde olup devredilemez, satılamaz veya değiştokuş edilemez. Herhangi bir nakit alternatif yoktur. Fotoğraf makinesinin rengini biz belirleyeceğiz. Fotoğraf makinesinin rengi, FUJIFILM Printlife web sitesinde tasvir edilen fotoğraf makinesinin renginden farklı olabilir. Genel olarak, kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü bir ödülün mevcut olmaması halinde bu ödülü eşdeğere veya daha yüksek değere sahip bir başka ödülle değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Makbuz, 31 Ocak 2021 tarihine dek geçerli olacaktır.
 7. Kazananın duyurulması

  Kazanan fotoğraflar (ve, bu bilgileri yayınlamamıza izin vermeniz kaydıyla, adınız; ayrıntılı bilgi için bölüm 13.4’e bakınız) en geç seçimin yapıldığı günden bir gün sonra olmak üzere FUJIFILM Printlife web sitesinde duyurulacaktır. Kazananlar, seçimin yapılmasından sonraki 10 gün içinde e-posta ile bilgilendirilecektir.

 8. Ödülü talep etme
  1. 8Ödülü talep etmek için, kazananın FUJIFILM'e tam adını, e-posta adresini ve posta adresini bildirmesi gerekmektedir.
  2. Paragraf 8.1'deki yanıt alındığı sürece, ödül, yarışma tarafından adrese olağan teslimat şartlarımıza uygun olarak ücretsiz olarak teslim edilecektir.
  3. Ödül, kazanan adına üçüncü bir şahıs tarafından talep edilemez.
  4. FUJIFILM, kazananla iletişim kurmak için elinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir. Kazananın FUJIFILM tarafından bilgilendirildikten sonraki 14 gün içinde FUJIFILM’e ödülü kabul ettiğini teyit etmemesi durumunda ödül hakkı kaybedilecektir.
  5. Kazananın ödülü alamaması durumunda FUJIFILM herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 9. Hakların Devri / Muvafakat
  1. Bir fotoğraf göndermek suretiyle bu fotoğrafın basit kullanım haklarını, FUJIFILM Printlife ve ilgili PR faaliyetleri için zaman veya coğrafi sınırlama olmaksızın ve gayrikabilirücu olarak FUJIFILM’e ve ilişkili şirketlerine devretmiş olmaktasınız. Buna, özellikle FUJIFILM Printlife’ın ve FUJIFILM'in sunumu bağlamında kendi reklamı amacıyla fotoğrafın basılması, çoğaltılması, resmedilmesi ve yayınlanması dahildir. Bu muvafakat özellikle gönderilen fotoğrafın
   a) FUJIFILM Printlife sunumu için,
   b) FUJIFILM Printlife ile ilgili olarak herhangi bir medyada yapılacak yayınlarda ve basın raporlarında,
   c) FUJIFILM intranet ve sosyal ağlarındaki bilgilendirmelerde kullanılmasını da içermektedir.
  2. Ticari kullanım dahil, fotoğrafınızın diğer her türlü kullanımı için ayrı bir muvafakat vermeniz gerekecektir.
  3. Başkaları sosyal ağlarda sizin fotoğraf (lar)ınızı paylaşabilir. Bu fotoğraflar daha sonra herhangi bir yerde yeniden paylaşılabilir. Bir fotoğraf göndermek suretiyle, başkalarının fotoğrafınızı sosyal ağlarda paylaşmasına izin vermiş olmaktasınız.
 10. Fotoğraf Hakları ve Üçüncü Şahıs Hakları
  1. Fotoğraf göndermek suretiyle gönderilen fotoğrafın yaratıcısı olduğunuzu ve fotoğrafın sınırsız telif ve kullanım haklarına sahip olduğunuzu teyit etmektesiniz.
  2. Fotoğraf göndermek suretiyle bu fotoğrafın ilgili kanunları (örn. telif haklarının ihlal edilmesi veya yasaklanan içeriklerin gösterilmesi) veya üçüncü şahısların haklarını, özellikle de fotoğrafta görünen kişilerin haklarını (örn. fotoğrafın içeriği karalayıcı veya aşağılayıcı nitelikte veya fotoğraf, insanları küçük düşürmek ya da insanlarla dalga geçmek gibi kötü bir niyetle gönderilmiş) ihlal etmediğini teyit etmektesiniz.
  3. Fotoğrafta tanınabilecek şekilde gösterilen tüm kişilerden ve ticari markalar veya muhtemelen fotoğrafta tasvir edilen sanat eserleri üzerindeki haklara sahip olan kişilerden (gerekli olduğu ölçüde) söz konusu fotoğrafı kullanılabilmesi için muvafakatlerini aldığınızı teyit etmektesiniz.
  4. FUJIFILM Printlife'da fotoğrafın bu dokümanda belirtildiği şekilde kullanımından kaynaklanan ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü tarafların hak talepleri ile ilgili olarak FUJIFILM'in ve ilişkili şirketlerinin, bu hak talebinin yasal dayanağı ne olursa olsun, herhangi bir zarar görmemesini sağlayacaksınız.
 11. Ücretlendirme olmaması Fotoğrafın temini karşılığında herhangi bir ücret veya bedel almayacaksınız.
 12. Genel Hükümler
  1. FUJIFILM, kayıt formunu doldururken ve fotoğrafı yüklerken ortaya çıkabilecek teknik sorunlardan sorumlu değildir. FUJIFILM, herhangi bir zamanda FUJIFILM Printlife'ı yarıda kesme veya sonlandırma ya da katılım koşullarını önceden haber vermeksizin ve nedenlerini belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. FUJIFILM, bu hakkı özellikle Printlife'ın sürdürülmesinin teknik veya yasal nedenlerden dolayı garanti edilememesi durumunda kullanacaktır. FUJIFILM, FUJIFILM Printlife’a ilişkin prosedürlerde ve etkinlik tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
  2. FUJIFILM Printlife, Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilmektedir.
 13. Veri Gizliliği
  1. Fotoğraf ve gönderilen bilgiler bu dokümana ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak saklanacak ve işlenecektir. Bu doküman ile Gizlilik Politikası arasında herhangi bir uyuşmazlık veya farklılık olması durumunda bu doküman geçerli olacaktır.
  2. Veriler, FUJIFILM'in FUJIFILM Printlife'ı düzenlemesini ve medya ve sosyal medya ve pazarlama faaliyetlerini de bu dokümanda açıklanan şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.
  3. Fotoğrafınız ve yükleme formunda ilgili kutuyu işaretleyerek muvafakatinizi vermeniz durumunda da isminiz, bu dokümanda açıklandığı şekilde herkese ve tamamen görünür olacaktır.
  4. Pazarlama iletişimimize abone olursanız, tarafınızca sağlanan kişisel verileri size e-posta yoluyla pazarlama amaçlı iletişim için ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanacağız.
  5. FUJIFIM Printlife’ı çevrimiçi ortamda kullanılabilir halde tutmaya devam ettiğimiz müddetçe gönderilen fotoğrafları ve verileri de saklı tutacağız. FUJIFILM Printlife'ı durdurmaya karar vermemiz halinde, pazarlama iletişimimize abone olmadığınız sürece verilerinizi web sitesinden kaldıracağız ve sunucularımızdan sileceğiz. Bu durumda, sadece pazarlama amaçlı iletişim için e-posta adresinizi Gizlilik Politikamıza uygun olarak saklayacağız.
  6. Gönderdiğiniz fotoğraflara dünyanın herhangi bir yerinden erişilebileceğini ve görüntülenebileceğini ve AB dışındaki üçüncü ülkelerin farklı telif hakkı standartları ve diğer özel bildirimler uygulayabileceğini kabul etmektesiniz. Fotoğraf ile birlikte adınızın da yayınlanması konusunda verdiğiniz muvafakati gelecekte geri çekebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla paylaşın.
#fujifilmprintlife22
Fotoğraf yüklemede sorun yaşarsanız veya FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022 ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen bize yazınız. e-posta
Loading