Podmínky účasti na výstavě a v soutěži FUJIFILM Printlife Photo
 1. Organizátor

  Organizátorem této akce je:
  FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Německo („FUJIFILM“).

 2. Výstava a soutěž

  Název této akce je FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife je online výstava a zároveň také soutěž. On-line výstavy se můžete zúčastnit nahráním fotografií, dle návodu v tomto dokumentu. Fotografie budou uvedeny na stránce www.fujifilm-printlife.eu. Fotografie, které budou zobrazeny na těchto stránkách, se automaticky účastní soutěže. Můžete vyhrát krásné ceny popsané níže v bodě 6.

 3. Účast

  FUJIFILM Printlife se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt v jedné ze zemí uvedených v rozbalovací nabídce ve vstupním formuláři. Tento formulář naleznete na stránkách www.fujifilm-printlife.eu. Pro účast ve FUJIFILM Printlife musíte nahrát fotografii prostřednictvím on-line formuláře na internetové stránce www.fujifilm-printlife.eu a musí být v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Svou fotografii můžete zasílat od 12:00 do 19:00 hodin, každý den, a to od 5. října 2020 do 31. prosince 2020 včetně. Toto časové období se označuje jako „vstupní období“.

 4. Postup
  1. Každý den během vstupního období můžete nahrát až tři fotografie. Pro odeslání fotografií musíte použít formulář online. Není dovoleno předkládat fotografie jiným způsobem.
  2. Odeslaná fotografie musí být ve formátu souboru JPG. Při odesílání musíte uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zemi. Tyto informace jsou povinné a potřebné pro organizaci FUJIFILM Printlife.
  3. Pokud udělíte svůj souhlas prostřednictvím zaškrtnutí políčka ve formuláři pro odeslání, bude předložená fotografie zobrazena i s vaším jménem.
  4. Předložením fotografie souhlasíte s účastí ve FUJIFILM Printlife a jste vázáni těmito podmínkami. Po odeslání fotografií je nezbytné ověřit vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali. Pro ověření e-mailové adresy prosíme postupujte dle pokynů v tomto e-mailu.
  5. Následně vám bude společností FUJIFILM zaslán e-mail na vámi zadanou e-mailovou adresu, abychom si potvrdili vaši účast ve FUJIFILM Printlife. Tímto emailem budete take informování o tom, že vaše fotografie budou nejprve zkontrolovány, zda splňují všechna kritéria a nejsou v rozporu s bohem 4.7 níže. Po tomto ověření budou vaše fotografie zveřejněny. V závislosti na tom, ve které zemi žijete, je kód dokladu přiložen v tomto e-mailu jako poděkování za váš příspěvek.
  6. Fotografie a vámi poskytnuté informace budou uloženy a zpracovány v souladu s tímto dokumentem. Více informací naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů níže.
  7. Ze soutěže mohou být vyloučeny přihlášky, které jsou:
   a) automaticky generované počítačem;
   b) vyplněné třetími stranami nebo volně vložené;
   c) považovány za nevhodné nebo urážlivé anebo porušující lidská práva a nařízení vlády. Příklady takových fotografií mohou být například: fotografie, které porušují autorská práva, ukazují nevhodný či zakázaný obsah, jsou zesměšňující nebo ponižující nebo byly předloženy se zlým úmyslem, jako je například šikana lidí;
   d) neúplná nebo nesprávná;
   Společnost FUJIFILM nemá povinnost vás informovat o tom, že vaše fotografie nebyly z výše uvedených důvodů přijaty.
 5. Výběr vítězů

  Každý týden během vstupního období komise složená z pěti soudců přezkoumá fotografie, které byly nahrány během předchozího týdne. Fotografie budou posuzovány na základě nejvíce inspirujícího a jedinečného obsahu. Rozhodnutí komise soudců (jednající racionálně) bude konečné.

 6. Soutěžní ceny Každý týden během vstupního období lze vyhrát těchto pět cen:
  Cena 1: poukaz na tiskové služby v hodnotě 200 EUR;
  Cena 2: poukaz na tiskové služby v hodnotě 150 EUR;
  Cena 3: poukaz na tiskové služby v hodnotě 100 EUR;
  Cena 4: jeden instax SQUARE SQ 1 plus deset filmů;
  Cena 5: jeden instax mini 11 plus deset filmů.
  Soutěžní ceny, které jsou uvedené výše nelze převádět, prodávat ani vyměňovat. Jiná možnost výhry, například hotovost, neexistuje. Barvu výherního fotoaparátu si nelze vybrat a může se lišit od barvy zobrazené na stránkách FUJIFILM Printlife. Obecně si společnostu FUJIFILM také vyhrazuje právo nahradit cenu ve stejné nebo vyšší hodnotě v případě nedostupnosti zboží kvůli okolnostem mimo naši kontrolu. Poukázka výhry je platná do 31. ledna 2021.
 7. Vyhlášení vítěze

  Vítězné fotografie (a vaše jméno, pokud jste nám ho umožnili zveřejnit; viz podrobnosti v bodě 13.4) budou oznámeny na internetových stránkách FUJIFILM Printlife a to nejpozději jeden den po výběru výherce. Výherci o své výhře budou vyrozuměni e-mailem do 10 dnů od jejich výběru.

 8. Vyžádání si ceny
  1. Pro získání výhry je výherce povinen poskytnout společnosti FUJIFLM své celé jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, na kterou může společnosti výhru doručit.
  2. Po obdržení informací uvedených v odstavci 8.1 bude cena bezplatně doručena v souladu s našimi obvyklými dodacími podmínkami na vámi udanou adresu.
  3. Výhru nemůže jménem vítěze požadovat třetí osoba.
  4. Společnost FUJIFILM vyvine přiměřené úsilí na to, aby kontaktovala vítěze. V případě, že vítěz neodpoví a nepotvrdí přijetí ceny do 14 dnů od oznámení, cena propadá.
  5. Společnost FUJIFILM nepřijímá žádnou odpovědnost v případě, že vítěz není schopen cenu standardně převzít.
 9. Převod práv / souhlasu
  1. Odesláním fotografie do soutěže neodvolatelně převádíte na společnost FUJIFILM a její přidružené společnosti jednoduchá práva na užívání bez časového či geografického omezení pro FUJIFILM Printlife a jeho související PR aktivity. Jedná se zejména o zveřejnění, reprodukci a ilustraci fotografií pro účely vlastní reklamy v rámci FUJIFILM Printlife a prezentaci FUJIFILM. Tento souhlas zahrnuje zejména použití předložené fotografie pro
   a) prezentace FUJIFILM Printlife,
   b) ilustrace v publikacích a tiskových zprávách v jakýchkoli médiích o FUJIFILM Printlife a
   c) informace v intranetu a sociálních sítích FUJIFILM.
  2. Jakékoli další použití vaší fotografie, včetně komerčního použití, vyžaduje váš samostatný souhlas.
  3. Ostatní mohou sdílet vaše fotografie na sociálních sítích. Takové fotografie pak mohou být znovu sdíleny kdekoliv jinde. Předložením fotografie souhlasíte s tím, aby ostatní mohli sdílet vaši fotografii na sociálních sítích.
 10. Právo na fotku a práva třetích osob
  1. Odesláním fotografie potvrzujete, že jste tvůrcem předložené fotografie a máte k ní neomezená autorská práva a užívací práva.
  2. Předložením fotografie stvrzujete, že fotografie neporušuje platné zákony (např. že neporušuje autorská práva nebo nezobrazuje zakázaný obsah) nebo že neporušuje práva třetích osob, zejména osobní práva osob zobrazených na fotografii (např. obsah fotografie je pomlouvačný nebo ponižující nebo fotografie byla předložena se zlým úmyslem).
  3. Nahráním forografie take potvrzujete, že jste obdrželi souhlas všech osob, které jsou rozpoznatelně zobrazeny na fotografiích a zároveň také všech subjektů, které mají práva k ochranným známkám nebo k uměleckým dílům rovněž zobrazených na fotografii (v požadovaném rozsahu).
  4. Účastí v soutěžá se zavazujete chránit společnost FUJIFILM a její přidružené společnosti, pokud jde o jakékoli nároky třetích stran vyplývající z použití vámi nahrané fotografie do FUJIFILM Printlife a to dle stanovení v tomto dokumentu, bez ohledu na právní základ.
 11. Nároky Za poskytnutí fotografie vám nevzniká automaticky žádný nárok na kompenzaci ani poplatek za její poskytnutí.
 12. Obecná ustanovení
  1. FUJIFILM nepřijímá žádnou odpovědnost za výskyt technických problémů při vyplňování registračního formuláře a nahrávání fotografií. FUJIFILM si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit FUJIFILM Printlife nebo změnit podmínky účasti bez předchozího ohlášení a bez uvedení důvodů. FUJIFILM toto právo využije zejména v případě, že pokračování v provozování Printlife nemůže být zaručeno z technických nebo právních důvodů. FUJIFILM si vyhrazuje právo provést změny v postupu a datu události pro FUJIFILM Printlife.
  2. FUJIFILM Printlife se řídí zákony Spolkové republiky Německo.
 13. Ochrana osobních údajů
  1. Fotografie a poskytnuté informace budou uloženy a zpracovány v souladu s tímto dokumentem a našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi tímto dokumentem a zásadami na ochranu soukromí má přednost tento dokument.
  2. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány tak, aby umožnily společnosti FUJIFILM provozovat FUJIFILM Printlife a spravovat média a sociální sítě i marketingové activity tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
  3. Vaše fotografie a pokud k tomu dáte souhlas zaškrtnutím konkrétního pole ve formuláři pro nahrávání, také jméno, které jste zadali, bude zveřejněno a bude plně viditelné tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
  4. Pokud se přihlásíte k odběru naší marketingové komunikace, použijeme vámi poskytnuté osobní údaje k zaslání naší e-mailové marketingové komunikace v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů
  5. Odeslané fotografie a údaje budou uchovány po dobu provozování FUJIFIM Printlife online. Pokud se rozhodneme FUJIFILM Printlife zastavit, odstraníme vaše data z webových stránek a smažeme je na všech našich serverech, pokud jste se nepřihlásili k naší marketingové komunikaci. V takovém případě si vaši e-mailovou adresu ponecháme, abychom vám mohli zasílat marketingovou komunikaci v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
  6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k zadaným fotografiím lze přistupovat a prohlížet je odkudkoli na světě a že třetí země mimo EU mohou poskytovat různé standardy autorských práv a další upozornění týkající se vlastnictví. Svůj souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie v budoucnu můžete kdykoli odvolat.
Sdílejte se svými přáteli
#fujifilmprintlife22
Pokud máte jakékoliv problémy s nahráváním fotek nebo dotaz týkající se FUJIFILM Printlife@HOME 2022, prosím pošlete nám e-mail
Loading