Witamy w FUJIFILM
Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem www.printlife.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

Administrator Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest

FUJIFILM Europe GmbH (“FUJIFILM“).
Heesenstraße 31
40549 Düsseldorf
Germany

Dyrektor zarządzający / Zarząd: Masato Yamamoto, Peter Struik, Takahiro Yahiro

Więcej informacji znajduje się w części „Informacje prawne”.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Zasadniczo użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania ich od użytkownika, obejmują niektóre dane techniczne, w tym nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania użytkownikowi naszej strony internetowej. Dane te są również analizowane do celów statystycznych, dzięki czemu użytkownik może zachować anonimowość.
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, w celu wykonania umowy lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz w celu dostosowania i ulepszenia naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z preferencjami użytkownika (art. 6 (1) (a), (b) i (f) RODO).
Dane osobowe zbieramy tylko wówczas, gdy użytkownik je nam przekaże, np. podczas rejestracji w celu korzystania ze spersonalizowanych usług, a przetwarzamy i wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług lub w celu przetwarzania zapytań użytkownika.
Ponadto, w związku ze spersonalizowanymi usługami jesteśmy uprawnieni do przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika w celach reklamowych i związanych z badaniami rynku lub w celach spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje, do których użytkownik będzie uzyskiwał dostęp w trakcie odwiedzin na naszych stronach internetowych, mogą być przechowywane w profilu użytkownika, tak aby możliwe było personalizowanie oferowanych użytkownikowi informacji (np. w formie newslettera lub innych informacji handlowych). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli użytkownik korzysta ze spersonalizowanych usług, to wykorzystujemy jego dane osobowe niezbędne do świadczenia takich usług przez cały okres rejestracji użytkownika, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Udostępniamy dane użytkownika firmom stowarzyszonym z FUJIFILM, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika, lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Możemy przesyłać zapytania dotyczące naszych produktów i usług także do dystrybutora odpowiedzialnego za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Przekazywanie danych do organów publicznych
Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do organów publicznych nastąpi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter i informacje handlowe
Wykorzystywanie danych podczas zapisu do elektronicznego newslettera
Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera lub wyrazi chęć otrzymywania innych informacji handlowych, będziemy wykorzystywać niezbędne dane osobowe lub dane dostarczone osobno przez użytkownika w celu przesyłania użytkownikowi naszego elektronicznego newslettera lub innych informacji handlowych zgodnie z ustaleniami. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, wysyłając do nas wiadomość lub klikając link do rezygnacji z newslettera lub innych informacji handlowych, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Wykorzystywanie danych na potrzeby informacji handlowych przesyłanych pocztą tradycyjną i prawo użytkownika do sprzeciwu
Na mocy obowiązujących przepisów możemy mieć prawo do przechowywania imienia i nazwiska użytkownika, jego adresu korespondencyjnego oraz, w stosownych przypadkach, jego tytułu i stopnia naukowego, a także do wykorzystywania takich danych w celu przesyłania pocztą tradycyjną użytkownikowi informacji handlowych, w szczególności w celu przesyłania ofert i informacji o naszych produktach i usługach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania swoich danych w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość e-mail, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Wykorzystywanie plików cookie, narzędzi internetowych i wtyczek mediów społecznościowych
Z naszą stroną internetową zintegrowane zostały różne narzędzia internetowe (programy analityczne i serwisy społecznościowe), które wykorzystują „pliki cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na komputerze użytkownika za pośrednictwem używanej przeglądarki, na przykład aktualnego adresu IP użytkownika oraz informacji o użytkowniku. Za każdym następnym razem uzyskiwania dostępu do serwera WWW z pliku cookie przesyłane są odpowiednie dane dotyczące użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne.
Z naszą stroną internetową zostały zintegrowane wtyczki dla następujących sieci społecznościowych (zwanych dalej łącznie „sieciami” lub „siecią”):

Wszystkie te wtyczki internetowe działają generalnie według tej samej podstawowej zasady opisanej poniżej:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, wtyczki sieciowe mogą potencjalnie utworzyć bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem danej sieci. Treść danej wtyczki zostaje bezpośrednio przesłana z sieci do przeglądarki użytkownika, która to z kolei zintegruje ją ze stroną internetową. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych za pośrednictwem wtyczki. Z tego względu możemy jedynie udostępnić Ci informacje, które są publicznie dostępne zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy (patrz wyżej). Zintegrowana wtyczka informuje sieć o tym, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową oraz o adresie IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest w tym momencie zalogowany do sieci tej wtyczki, sieć będzie w stanie powiązać wizytę z kontem użytkownika.
Jeśli użytkownik korzysta z wtyczek, np. z Twittera, klikając przycisk „Tweetnij to”, lub z Facebooka, klikając przycisk „Lubię to” bądź dodając komentarz, odpowiednie dane zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do sieci, w której będą następnie przechowywane. Ponadto mogą być tam również przesyłane i przechowywane dodatkowe dane osobowe, na przykład adres IP użytkownika, ustawienia przeglądarki i inne parametry.
Jeśli użytkownik jest członkiem danej sieci i nie chce, aby zbierała ona o nim informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej ani wiązała je z danymi już przechowywanymi przez tę sieć, wówczas musi zamknąć naszą stronę internetową, wylogować się z konta użytkownika posiadanego w tej sieci, a następnie wejść na naszą stronę ponownie.
Jeśli użytkownik nie jest członkiem danej sieci lub zalogował się z sieci przed wizytą na naszej stronie internetowej, nadal istnieje możliwość, że sieć ta będzie w stanie ustalić (przynajmniej) jego adres IP i przechowywać go. Należy pamiętać, że te informacje są i tak przekazywane w momencie odwiedzania naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wtyczek, czy nie.

Narzędzia statystyki internetowej, targeting
Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google postępuje zgodnie z Umową o ochronie prywatności między UE a USA (tzw. Tarczą Prywatności) i jest zarejestrowana w Programie Tarczy Prywatności UE–USA amerykańskiego Departamentu Handlu (szczegóły i listę zarejestrowanych firm można znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov). Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.
Zwracamy uwagę, że używamy kodu „ga(’set’, ‘anonymizeIp’, true);” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że można wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnej osoby fizycznej.
W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

DoubleClick od Google Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia „DoubleClick”, usługi dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). DoubleClick firmy Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika. Przeglądarce użytkownika przypisany zostanie pseudonimizowany numer identyfikacyjny, aby sprawdzać, które reklamy pojawiły się w przeglądarce użytkownika i które reklamy zostały wyświetlone. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z pliku cookie usługi DoubleClick umożliwia firmie Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie użytkownikowi reklam na podstawie jego poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub innych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google w celu ich oceny na serwer w USA i tam przechowywane. Przekazywanie danych przez Google stronom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w kontekście relacji dotyczących przetwarzania danych.
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zebranych na swój temat przez Google w sposób opisany powyżej i w określonym celu. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może wybrać takie ustawienia najczęściej używanych przeglądarek, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub zablokować akceptowanie plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem służącym do dezaktywacji rozszerzenia DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Użytkownik może także zrezygnować z plików cookie DoubleClick za pośrednictwem Ustawień reklamowych w Google (https://adssettings.google.com) lub na stronie Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Ochrona danych
Firma FUJIFILM stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ich niewłaściwym użyciem oraz w celu niedopuszczenia do utraty danych użytkownika. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania ze spersonalizowanych usług będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Przekazywanie, eksport i przetwarzanie danych poza UE/EOG Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie żadne dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim spoza Grupy FUJIFILM. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej spoza UE/EOG mogą być przekazywane podmiotom stowarzyszonym FUJIFILM lub dystrybutorom spoza UE/EOG odpowiedzialnym za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Linki zewnętrzne Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe FUJIFILM.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe, informacje, sprostowanie, blokowanie i usuwanie.
Można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych:
FUJIFILM Europe GmbH, Data Protection Officer, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Germany or dataprotection_feg(at)fujifilm(dot)com
Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z RODO i obowiązującym prawem. W tych kwestiach należy skorzystać z powyższego adresu pocztowego lub e-mail.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami RODO i obowiązującym prawem, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. W tym celu użytkownik powinien skontaktować się w szczególności z organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy wersję po zmianach na naszej stronie. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.

Loading