Podmínky účasti na výstavě a soutěži fotografií FUJIFILM Printlife

 1. Organizátor

Organizátorem této akce je:

FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Německo ("FUJIFILM").

 1. Výstava a soutěž

Název této akce je FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife je online výstava a zároveň soutěž. Online výstavy se můžete zúčastnit zasláním fotografie (fotografií), jak je popsáno v tomto dokumentu. Fotografie budou vystaveny pod odkazem www.fujifilm-printlife.eu. Fotografie, které vystavíme na těchto webových stránkách, se automaticky zúčastní soutěže. Můžete vyhrát ceny popsané níže v bodě 6.

Kromě toho budou vybrané fotografie vytištěny a vystaveny na výstavách na místě na "The Photography Show" v Birminghamu ve Velké Británii v období od 17. do 20. září 2022 a na "Salon de la Photo" v Paříži ve Francii v období od 6. do 9. října 2022. Fotografie bude vystavena spolu s uvedením země, a pokud účastník udělil souhlas podle bodu 4.4 níže, také s uvedením jména a příjmení účastníka. Tyto vytištěné fotografie budou po skončení výstavy zničeny.

 1. Účast na

Výstavy FUJIFILM Printlife se mohou zúčastnit všechny osoby starší 18 let s bydlištěm v jedné ze zemí uvedených v rozevírací nabídce v přihlašovacím formuláři na www.fujifilm-printlife.eu. Pro účast ve FUJIFILM Printlife je nutné zaslat fotografii prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.fujifilm-printlife.eu v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Fotografie můžete zasílat od 1. srpna 2022 do 4. prosince 2022 včetně. Toto časové období se označuje jako "období přihlašování".

 1. Postup
 2. Každý den během Období přihlašování můžete zaslat až tři fotografie. Můžete nahrát libovolnou fotografii nebo se můžete zúčastnit výzvy nahráním fotografie, která odpovídá týdennímu tématu vybranému společností FUJIFILM. Pro odeslání fotografie musíte použít online formulář. Odesílání fotografií jiným způsobem není povoleno.
 3. Zaslaná fotografie musí být ve formátu JPEG o minimální velikosti 1200x1200 pixelů a maximální velikosti 5 MB. Fotografii můžete také importovat z konkrétní adresy URL. Při odesílání musíte uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zemi. Tyto informace jsou povinné a potřebujeme je k provedení FUJIFILM Printlife. Při vyplňování online formuláře nám můžete, také, poskytnout informace o vašem věkovém rozmezí, vaší úrovni fotografování, informace o tom, zda pravidelně tisknete své fotografie a informace o vašich oblíbených fotografických produktech. Tyto údaje však nejsou pro účast povinné a budou vámi poskytnuty dobrovolně.
 4. Pokud udělíte souhlas zaškrtnutím konkrétního políčka ve formuláři pro odesílání fotografií, bude odeslaná fotografie zobrazena s vaším jménem.
 5. Odesláním fotografie souhlasíte s účastí v soutěži FUJIFILM Printlife a s těmito podmínkami. Po odeslání fotografie je třeba ověřit vaši e-mailovou adresu. Za tímto účelem bude na vámi zadanou e-mailovou adresu zaslán e-mail. Při ověřování e-mailové adresy postupujte podle pokynů v tomto e-mailu.
 6. Dále společnost FUJIFILM zašle na odeslanou e-mailovou adresu e-mail s potvrzením účasti v programu FUJIFILM Printlife a s informací, že nejprve zkontrolujeme, zda vaše fotografie splňuje vylučovací kritéria stanovená v části 4.7 níže. Vezměte prosím na vědomí, že teprve až zjistíme, že vaše fotografie splňuje podmínky oddílu 4.7, bude zveřejněna. V závislosti na tom, ve které zemi žijete, je v tomto e-mailu přiložen kód voucheru jako poděkování za váš příspěvek.
 7. Fotografie a zaslané informace budou uloženy a zpracovány v souladu s tímto dokumentem. Další informace naleznete v části Ochrana osobních údajů níže.
 8. Nebudeme přijímat soutěžní příspěvky, které jsou:

(a) automaticky vygenerované počítačem;

(b) vyplněné třetími stranami nebo hromadně;

(c) které považujeme za nevhodné nebo urážlivé nebo které porušují platné právní předpisy. Příklady takových fotografií jsou: fotografie, které by porušovaly autorská práva, zobrazovaly zakázaný obsah, byly hanlivé nebo ponižující nebo byly zaslány se špatným úmyslem, jako například mobbovat nebo šikanovat lidi;

(d) neúplné nebo nesprávné;

Nemáme povinnost vás informovat o tom, že vaše přihláška nebyla přijata.

 1. Výběr vítězů

Každý týden v průběhu období přihlašování bude porota složená z pěti porotců posuzovat fotografie, které byly zaslány v předchozím týdnu. Fotografie budou hodnoceny na základě nejinspirativnějšího a jedinečného obsahu. Rozhodnutí poroty (jednající přiměřeně) bude konečné.

 1. Výhry Každý týden během období přihlašování lze vyhrát následujících pět cen:

Cena 1: poukaz na služby tisku fotografií v hodnotě 200 EUR;

Cena 2: poukaz na služby tisku fotografií v hodnotě 150 EUR;

Cena 3: poukaz na služby tisku fotografií v hodnotě 100 EUR;

Cena 4: jedna tiskárna instax Link WIDE a deset snímků;

Cena 5: jedna tiskárna instax mini 11 a deset snímků.

Výhra je uvedena v seznamu a nelze ji předat, prodat ani vyměnit. Neexistuje žádná peněžní alternativa. Poukaz na služby tisku fotografií bude vydán pro místní platformu FUJIFILM pro tisk fotografií v závislosti na zemi uvedené výhercem. Barvu fotoaparátu určíme my. Barva fotoaparátu se může lišit od barvy fotoaparátu, která je vyobrazena na webových stránkách FUJIFILM Printlife. Obecně si vyhrazujeme právo nahradit výhru stejnou nebo vyšší hodnotou v případě, že nebude k dispozici z důvodu okolností, které nemůžeme ovlivnit.

 1. Vyhlášení vítěze

Vítězné fotografie (a vaše jméno, pokud jste nám povolili jeho zveřejnění; podrobnosti naleznete v části 13.4) budou oznámeny na webových stránkách FUJIFILM Printlife nejpozději jeden den po výběru. Výherci budou informováni e-mailem do 10 dnů po výběru.

 1. Převzetí výhry
 2. Pro vyzvednutí výhry je výherce povinen poskytnout společnosti FUJIFLM své celé jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu.
 3. Dokud neobdržíme odpověď uvedenou v bodě 8.1, bude výhra doručena zdarma v souladu s našimi obvyklými dodacími podmínkami na adresu, kterou výherce uvedl.
 4. Výhru nesmí jménem výherce převzít třetí osoba.
 5. Společnost FUJIFILM vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby kontaktovala výherce. V případě, že výherce neodpoví společnosti FUJIFILM a nepotvrdí převzetí výhry a nepředloží informace podle bodu 8.1 do 14 dnů od oznámení ze strany společnosti FUJIFILM, výhra propadá.
 6. Společnost FUJIFILM nenese žádnou odpovědnost, pokud si výherce nebude moci cenu převzít.
 7. Převod práv / souhlas
 8. Odesláním fotografie neodvolatelně převádíte na společnost FUJIFILM a její přidružené společnosti jednoduchá práva na použití bez časového nebo geografického omezení pro účely FUJIFILM Printlife a souvisejících PR aktivit. To zahrnuje zejména zveřejnění, reprodukci, ilustraci a publikaci fotografie za účelem vlastní reklamy v rámci FUJIFILM Printlife a prezentace společnosti FUJIFILM a jejích přidružených společností. Tento souhlas zahrnuje zejména použití předložené fotografie pro účely
 9. a) prezentaci společnosti FUJIFILM Printlife,
 10. b) ilustraci v publikacích a tiskových zprávách v jakémkoli druhu médií o společnosti FUJIFILM Printlife a
 11. c) informace na intranetu a sociálních sítích společnosti FUJIFILM a jejích přidružených společností.
 12. Jakékoli další použití vaší fotografie, včetně komerčního využití, vyžaduje váš samostatný souhlas.
 13. Ostatní mohou vaši fotografii (fotografie) sdílet na sociálních sítích. Takové fotografie pak mohou být dále sdíleny kdekoli. Odesláním fotografie souhlasíte s tím, že ostatní mohou vaši fotografii sdílet na sociálních sítích.
 14. Právo na fotografii a práva třetích stran
 15. Odesláním fotografie potvrzujete, že jste autorem odeslané fotografie a máte k ní neomezená autorská práva a práva na její použití.
 16. Odesláním fotografie potvrzujete, že fotografie neporušuje platné zákony (např. neporušuje autorská práva nebo nezobrazuje zakázaný obsah) nebo práva třetích stran, zejména osobnostní práva osob zobrazených na fotografii (např. obsah fotografie je hanlivý nebo ponižující nebo fotografie byla odeslána se špatným úmyslem, jako je mobbing nebo šikana osob).
 17. Potvrzujete, že jste získali souhlas všech osob, které jsou na fotografii rozpoznatelně zobrazeny, s použitím uvedené fotografie, jakož i souhlas subjektů, které mají práva k ochranným známkám nebo uměleckým dílům případně zobrazeným na fotografii (v požadovaném rozsahu).
 18. Společnost FUJIFILM a její přidružené společnosti zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky třetích stran vyplývající z použití fotografie v časopise FUJIFILM Printlife, jak je uvedeno v tomto dokumentu, bez ohledu na právní základ.
 19. Žádná odměna Za poskytnutí fotografie neobdržíte žádnou odměnu ani poplatek.
 20. Obecná ustanovení
 21. Společnost FUJIFILM nenese žádnou odpovědnost za výskyt technických problémů při vyplňování registračního formuláře a nahrávání fotografie. 2. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit soutěž FUJIFILM Printlife nebo změnit podmínky účasti bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů. Společnost FUJIFILM toto právo uplatní zejména v případě, že pokračování soutěže Printlife nelze zaručit z technických nebo právních důvodů. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo provést změny v postupu a termínu konání akce FUJIFILM Printlife.
 22. FUJIFILM Printlife se řídí zákony Spolkové republiky Německo.
 23. Ochrana osobních údajů
 24. Fotografie a poskytnuté informace budou uloženy a zpracovány v souladu s tímto dokumentem a našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi tímto dokumentem a Zásadami ochrany osobních údajů má přednost tento dokument.
 25. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za účelem umožnění společnosti FUJIFILM a jejím přidruženým společnostem provádět FUJIFILM Printlife a provádět mediální a sociální média, jakož i marketingové aktivity, jak je popsáno v tomto dokumentu.
 26. Vaše fotografie, a pokud k tomu dáte souhlas zaškrtnutím konkrétního políčka ve formuláři pro nahrávání, také jméno, které jste odeslali, budou zveřejněny a budou plně viditelné, jak je popsáno v tomto dokumentu.
 27. Pokud se přihlásíte k odběru našich marketingových sdělení, společnost FUJIFLM a její přidružené společnosti použijí vámi poskytnuté osobní údaje k zasílání svých e-mailových marketingových sdělení v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 28. Poskytnuté fotografie a údaje uchováváme po dobu, po kterou se rozhodneme zpřístupnit FUJIFIM Printlife online. Pokud se rozhodneme FUJIFILM Printlife přestat zpřístupňovat, odstraníme vaše údaje z webových stránek a vymažeme je z našich serverů, pokud jste se nepřihlásili k odběru naší marketingové komunikace (např. newsletterů). V takovém případě si vaši e-mailovou adresu ponecháme, abychom vám mohli zasílat naši marketingovou komunikaci v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 29. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k vámi zaslaným fotografiím lze přistupovat a prohlížet si je odkudkoli na světě a že třetí země mimo EU mohou stanovit odlišné standardy pro autorská práva a další upozornění na vlastnictví. Svůj souhlas se zveřejněním svého jména spolu s fotografií můžete v budoucnu odvolat.
Sdílejte se svými přáteli
#fujifilmprintlife22
Pokud máte jakékoliv problémy s nahráváním fotek nebo dotaz týkající se FUJIFILM Printlife@HOME 2022, prosím pošlete nám e-mail
Loading