Villkor för deltagande i FUJIFILM Printlife fotoutställning och -tävling

 1. Arrangör

Arrangör för detta evenemang är:

FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Tyskland ("FUJIFILM").

 1. Utställningen och tävlingen

Titeln på detta evenemang är FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife är en onlineutställning samt en tävling. Du kan delta i onlineutställningen genom att skicka in (ett) foto/bilder enligt beskrivningen i detta dokument. Fotona kommer att visas på www.fujifilm-printlife.eu. De foton som vi visar på denna webbplats kommer automatiskt att delta i tävlingen. Du kan vinna de priser som beskrivs nedan under punkt 6.

Dessutom kommer utvalda foton att tryckas och visas i utställningar på plats vid "The Photography Show" i Birmingham, Storbritannien, under perioden 17-20 september 2022 och vid "Salon de la Photo" i Paris, Frankrike, under perioden 6-9 oktober 2022. Fotot kommer att ställas ut tillsammans med landet och, om deltagaren har gett sitt samtycke i enlighet med punkt 4.4 nedan, även med deltagarens för- och efternamn. Dessa tryckta foton kommer att förstöras när utställningen är avslutad.

 1. Deltagande

FUJIFILM Printlife är öppet för alla personer över 18 år som är bosatta i något av de länder som anges i rullgardinsmenyn på anmälningsformuläret på www.fujifilm-printlife.eu. För att delta i FUJIFILM Printlife måste du skicka in ett foto via onlineformuläret på webbplatsen www.fujifilm-printlife.eu i enlighet med de villkor som anges i detta dokument. Du kan skicka in ditt foto från och med den 1 augusti 2022 till och med den 4 december 2022. Denna tidsperiod kallas "anmälningsperiod".

 1. Förfarande
 2. Varje dag under anmälningsperioden kan du skicka in upp till tre foton. Du kan ladda upp vilket foto du vill eller så kan du delta i utmaningen genom att ladda upp ett foto som matchar det veckotema som valts av FUJIFILM. För att skicka in ett foto måste du använda onlineformuläret. Det är inte tillåtet att skicka in foton på ett annat sätt.
 3. Det inlämnade fotot måste vara i JPEG-filformat med en minsta storlek på 1200x1200 pixlar och högst 5 MB. Du kan också importera ditt foto från särskild URL. När du skickar in måste du ange ditt för- och efternamn, din e-postadress och ditt land. Dessa uppgifter är obligatoriska och vi behöver dem för att genomföra FUJIFILM Printlife. När du fyller i onlineformuläret kan du också ge oss information om din ålder, din nivå av fotografering, information om huruvida du regelbundet skriver ut dina foton och information om dina favoritfotoprodukter. Dessa uppgifter är dock inte obligatoriska för deltagandet och kommer att lämnas av dig på frivillig basis.
 4. Om du ger ditt samtycke genom att kryssa i en särskild ruta på uppladdningsformuläret kommer det inlämnade fotot att visas med ditt namn.
 5. Genom att skicka in ditt foto samtycker du till att delta i FUJIFILM Printlife och att vara bunden av dessa villkor. Efter att du har skickat in ditt foto måste du verifiera din e-postadress. För detta kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som du har lämnat in. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att verifiera din e-postadress.
 6. FUJIFILM kommer dessutom att skicka ett e-postmeddelande till den inlämnade e-postadressen för att bekräfta deltagandet i FUJIFILM Printlife och för att informera om att vi först kontrollerar om ditt foto uppfyller de uteslutningskriterier som anges i avsnitt 4.7 nedan. Observera att det är först när vi fastställer att ditt foto uppfyller kraven i avsnitt 4.7 som det kommer att publiceras. Beroende på vilket land du bor i bifogas en kupongkod i detta e-postmeddelande som tack för ditt bidrag.
 7. Fotot och den inlämnade informationen kommer att lagras och behandlas i enlighet med detta dokument. För mer information hänvisas till avsnittet om dataskydd nedan.
 8. Vi kommer inte att acceptera tävlingsbidrag som är:

(a) genereras automatiskt av en dator;

(b) fylls i av tredje part eller i bulk;

(c) som vi anser vara olämpliga eller stötande eller som bryter mot tillämplig lag. Exempel på sådana bilder är: bilder som skulle göra intrång i upphovsrätten, visa förbjudet innehåll, är ärekränkande eller förödmjukande eller har skickats in i onda avsikter, t.ex. för att mobba eller trakassera människor;

(d) ofullständiga eller felaktiga;

Vi har ingen skyldighet att informera dig om att ditt bidrag inte har godkänts.

 1. Urval av vinnare

Varje vecka under bidragsperioden kommer en panel bestående av fem domare att granska de foton som skickats in under föregående vecka. Fotona kommer att bedömas utifrån det mest inspirerande och unika innehållet. Domarpanelens beslut (som agerar på ett rimligt sätt) kommer att vara slutgiltigt.

 1. Priserna Varje vecka under anmälningsperioden kan följande fem priser vinnas:

Pris 1: kupong för fotoutskriftstjänster till ett värde av 200 euro;

Pris 2: kupong för fotoutskrifter till ett värde av 150 euro;

Pris 3: kupong för fotoutskrifter på 100 euro;

Pris 4: en instax Link WIDE-skrivare plus tio bilder;

Pris 5: en instax mini 11 plus tio bilder.

Priset är som det är och kan inte överlåtas, säljas eller bytas ut. Det finns inget alternativ i form av kontanter. Kupongen för fotoutskriftstjänster kommer att utfärdas till den lokala FUJIFILM-plattformen för fotoutskrifter beroende på vilket land vinnaren anger. Vi kommer att bestämma kamerans färg. Kamerans färg kan skilja sig från den kamera som visas på FUJIFILM Printlife-webbplatsen. I allmänhet förbehåller vi oss rätten att ersätta ett pris av samma eller högre värde om priset inte är tillgängligt på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

 1. Meddelande om vinnaren

De vinnande bilderna (och ditt namn, förutsatt att du har gett oss tillåtelse att publicera detta; se avsnitt 13.4 för mer information) kommer att tillkännages på FUJIFILM Printlife-webbplatsen senast en dag efter urvalet. Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom 10 dagar efter urvalet.

 1. Anspråk på priset
 2. För att göra anspråk på priset måste vinnaren lämna sitt fullständiga namn, sin e-postadress och sin postadress till FUJIFLM.
 3. Så länge svaret i punkt 8.1 har mottagits kommer priset att levereras kostnadsfritt i enlighet med våra vanliga leveransvillkor till den adress som vinnaren har angett.
 4. Priset får inte tas i anspråk av en tredje part för vinnarens räkning.
 5. FUJIFILM kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren. Om vinnaren inte svarar FUJIFILM för att bekräfta sin accept av priset och skicka in informationen i enlighet med avsnitt 8.1 inom 14 dagar efter att ha blivit informerad av FUJIFILM, kommer priset att förverkas.
 6. FUJIFILM tar inget ansvar om vinnaren inte kan ta emot priset.
 7. Överföring av rättigheter/medgivande
 8. Genom att skicka in ett foto överlåter du oåterkalleligen till FUJIFILM och dess associerade företag enkla användningsrättigheter utan tidsmässig eller geografisk begränsning för FUJIFILM Printlife och tillhörande PR-verksamhet. Detta omfattar särskilt publicering, reproduktion, illustration och publicering av fotot i syfte att göra egen reklam inom ramen för FUJIFILM Printlife och presentationen av FUJIFILM och dess associerade företag. Detta samtycke omfattar särskilt användningen av det inlämnade fotot för följande ändamål
 9. a) presentation av FUJIFILM Printlife,
 10. b) illustrationer i publikationer och pressrapportering i alla typer av medier om FUJIFILM Printlife och
 11. c) information på FUJIFILMs och dess närstående företags intranät och sociala nätverk.
 12. All vidare användning av ditt foto, inklusive kommersiell användning, kräver ditt separata samtycke.
 13. Andra får dela ditt(a) foto(n) på sociala nätverk. Sådana foton kan sedan delas på nytt var som helst. Genom att skicka in ett foto samtycker du till att andra får dela ditt foto på sociala nätverk.
 14. Rätt till fotot och tredje parts rättigheter
 15. Genom att skicka in fotot bekräftar du att du är skaparen av det skickade fotot och att du har obegränsad upphovsrätt och nyttjanderätt till det.
 16. Genom att skicka in fotot bekräftar du att fotot inte bryter mot tillämplig lagstiftning (t.ex. intrång i upphovsrätt eller förbjudet innehåll) eller mot tredje parts rättigheter, särskilt personliga rättigheter för personer som visas på fotot (t.ex. om fotots innehåll är ärekränkande eller förödmjukande eller om fotot skickats in i onda avsikter, t.ex. för att mobba eller trakassera människor).
 17. Du bekräftar att du har erhållit samtycke från alla personer som kan kännas igen på fotot till användningen av fotot samt från de personer som innehar rättigheterna till varumärken eller konstverk som eventuellt avbildas på fotot (i den utsträckning som krävs).
 18. Du ska hålla FUJIFILM och dess associerade företag skadeslösa med avseende på eventuella anspråk från tredje part som uppstår till följd av och i samband med användningen av fotot i FUJIFILM Printlife i enlighet med vad som anges i detta dokument, oavsett rättslig grund.
 19. Ingen ersättning Du kommer inte att få någon ersättning eller avgift för tillhandahållandet av fotot.
 20. Allmänna bestämmelser
 21. FUJIFILM tar inget ansvar för uppkomsten av tekniska problem när du fyller i registreringsformuläret och laddar upp fotot. FUJIFILM förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta FUJIFILM Printlife eller att ändra villkoren för deltagande utan föregående meddelande och utan att ange sina skäl. FUJIFILM kommer att utöva denna rätt särskilt om det av tekniska eller rättsliga skäl inte går att garantera att Printlife fortsätter att genomföras. FUJIFILM förbehåller sig rätten att ändra förfarandet och datumet för FUJIFILM Printlife.
 22. FUJIFILM Printlife regleras av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland.
 23. Dataskydd
 24. Fotot och den inlämnade informationen kommer att lagras och behandlas i enlighet med detta dokument och vår integritetspolicy. I händelse av diskrepanser eller motsättningar mellan detta dokument och integritetspolicyn ska detta dokument ha företräde.
 25. Uppgifterna samlas in, behandlas och lagras för att FUJIFILM och dess associerade företag ska kunna bedriva FUJIFILM Printlife och utföra medie- och sociala medier samt marknadsföringsaktiviteter enligt beskrivningen i detta dokument.
 26. Ditt foto och, om du ger ditt samtycke genom att kryssa i en särskild ruta på uppladdningsformuläret, även det namn du skickat in kommer att offentliggöras och vara fullt synligt enligt beskrivningen i detta dokument.
 27. Om du prenumererar på vår marknadskommunikation kommer FUJIFLM och dess associerade företag att använda de personuppgifter som du har lämnat för att skicka dig deras e-postmarknadskommunikation i enlighet med vår integritetspolicy.
 28. Vi behåller de inlämnade bilderna och uppgifterna så länge vi beslutar att göra FUJIFIM Printlife online tillgängligt. Om vi bestämmer oss för att upphöra med FUJIFILM Printlife tar vi bort dina uppgifter från webbplatsen och raderar dem på våra servrar, såvida du inte har prenumererat på vår marknadskommunikation (t.ex. nyhetsbrev). I detta fall kommer vi att behålla din e-postadress för att skicka dig vår marknadskommunikation i enlighet med vår integritetspolicy.
 29. Du bekräftar och accepterar att de foton som du skickat in kan nås och ses var som helst i världen och att tredjeländer utanför EU kan föreskriva olika standarder för upphovsrätt och andra äganderättsliga meddelanden. Du kan återkalla ditt samtycke till att publicera ditt namn tillsammans med fotot i framtiden.
Dela med dina vänner.
#fujifilmprintlife22
Om du har några problem med uppladdningen eller andra frågor om FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, vänligen skicka oss en e-post
Loading