Warunki uczestnictwa w wystawie i konkursie fotograficznym FUJIFILM Printlife

 1. Organizator

Organizatorem tego wydarzenia jest:

FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Niemcy("FUJIFILM").

 1. Wystawa i Konkurs

Tytuł tego wydarzenia to FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife to wystawa online oraz konkurs. Możesz wziąć udział w wystawie online poprzez przesłanie zdjęcia (zdjęć) zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Zdjęcia będą prezentowane pod adresem www.fujifilm-printlife.eu. Zdjęcia, które pokażemy na tej stronie, automatycznie wezmą udział w konkursie. Można wygrać nagrody opisane poniżej w punkcie 6.

Ponadto wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane i pokazane na wystawach stacjonarnych w "The Photography Show" w Birmingham, Wielka Brytania w okresie 17-20 września 2022 r. oraz w "Salon de la Photo" w Paryżu, Francja w okresie 6-9 października 2022 r. Zdjęcie zostanie wystawione wraz z krajem oraz, jeśli uczestnik wyraził zgodę zgodnie z punktem 4.4 poniżej, również z imieniem i nazwiskiem uczestnika. Te wydrukowane zdjęcia zostaną zniszczone po zakończeniu wystawy.

 1. Uczestnictwo

W konkursie FUJIFILM Printlife mogą brać udział wszystkie osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w jednym z krajów wymienionych w menu rozwijanym w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.fujifilm-printlife.eu. Aby wziąć udział w FUJIFILM Printlife należy przesłać zdjęcie poprzez formularz online na stronie www.fujifilm-printlife.eu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Zdjęcie można zgłosić od 1 sierpnia 2022 roku do 4 grudnia 2022 roku włącznie. Ten okres czasu jest określany jako "Okres Zgłoszenia".

 1. Procedura .
 2. Każdego dnia w Okresie Zgłoszeń możesz przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. Możesz przesłać dowolne zdjęcie lub możesz wziąć udział w wyzwaniu przesyłając zdjęcie, które pasuje do cotygodniowego tematu wybranego przez FUJIFILM. W celu przesłania zdjęcia należy skorzystać z formularza online. Nie jest dozwolone przesyłanie zdjęć w inny sposób.
 3. Przesłane zdjęcie musi być w formacie pliku JPEG o minimalnym rozmiarze 1200x1200 pikseli i maksymalnym rozmiarze 5 MB. Można również zaimportować swoje zdjęcie z konkretnego adresu URL. Podczas wysyłania, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i kraj. Te informacje są obowiązkowe i są nam potrzebne do prowadzenia FUJIFILM Printlife. Wypełniając formularz online, możesz również podać nam informacje o swoim przedziale wiekowym, poziomie zaawansowania w fotografii, informacje o tym, czy regularnie drukujesz swoje zdjęcia oraz informacje o Twoich ulubionych produktach fotograficznych. Dane te nie są jednak obowiązkowe dla uczestnictwa i zostaną podane przez Ciebie dobrowolnie.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę poprzez zaznaczenie określonego pola w formularzu przesyłania zdjęć, przesłane zdjęcie zostanie wyświetlone z Twoim imieniem i nazwiskiem.
 5. Przesyłając swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na udział w FUJIFILM Printlife oraz na związanie się niniejszymi warunkami. Po wysłaniu zdjęcia należy zweryfikować swój adres e-mail. W tym celu na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłana wiadomość. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym e-mailu, aby zweryfikować swój adres e-mail.
 6. Ponadto FUJIFILM wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail w celu potwierdzenia uczestnictwa w FUJIFILM Printlife oraz poinformowania, że najpierw sprawdzimy, czy Twoje zdjęcie spełnia kryteria wykluczenia określone w punkcie 4.7 poniżej. Proszę pamiętać, że dopiero gdy stwierdzimy, że Państwa zdjęcie spełnia kryteria określone w punkcie 4.7, zostanie ono udostępnione. W zależności od tego, w jakim kraju mieszkasz, do tego maila dołączony jest kod na voucher jako podziękowanie za Twój wkład.
 7. Zdjęcie i przesłane informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z tym dokumentem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższej sekcji dotyczącej prywatności danych.
 8. Nie będziemy przyjmować prac konkursowych, które są:

(a) generowane automatycznie przez komputer;

(b) wypełniane przez osoby trzecie lub masowo;

(c) uznamy za nieodpowiednie lub obraźliwe, lub które naruszają obowiązujące prawo. Przykładami takich zdjęć są: zdjęcia naruszające prawa autorskie, przedstawiające zakazane treści, zniesławiające lub upokarzające lub przesłane w złej intencji, np. w celu mobbingu lub zastraszania ludzi;

(d) niekompletne lub nieprawidłowe;

Nie mamy obowiązku informowania Cię, że Twoje zgłoszenie nie zostało przyjęte.

 1. Wybór zwycięzców

Co tydzień podczas Okresu Zgłoszeń panel pięciu sędziów będzie przeglądał zdjęcia przesłane w poprzednim tygodniu. Zdjęcia będą oceniane na podstawie najbardziej inspirującej i unikalnej treści. Decyzja panelu sędziów (działających rozsądnie) będzie ostateczna.

 1. Nagroda W każdym tygodniu w okresie trwania Zgłoszenia można wygrać pięć następujących nagród:

Nagroda 1: voucher na usługi drukowania zdjęć w wysokości 200 EUR;

Nagroda 2: bon na usługi drukowania zdjęć o wartości 150 EUR;

Nagroda 3: voucher na usługi drukowania zdjęć w wysokości 100 EUR;

Nagroda 4: jedna drukarka instax Link WIDE plus dziesięć zdjęć;

Nagroda 5: jeden aparat instax mini 11 plus dziesięć zdjęć.

Nagroda jest zgodna z opisem i nie może być przekazana, sprzedana lub wymieniona. Nie ma alternatywy w postaci gotówki. Voucher na usługi drukowania zdjęć zostanie wydany dla lokalnej platformy drukowania zdjęć FUJIFILM w zależności od kraju wskazanego przez zwycięzcę. Kolor aparatu zostanie określony przez nas. Kolor aparatu może różnić się od koloru aparatu, który jest przedstawiony na stronie internetowej FUJIFILM Printlife. Ogólnie rzecz biorąc, zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia nagrody o równej lub większej wartości w przypadku niedostępności z powodu okoliczności niezależnych od nas.

 1. Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięskie zdjęcia (oraz Twoje imię i nazwisko, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na jego publikację; szczegóły w punkcie 13.4) zostaną ogłoszone na stronie internetowej FUJIFILM Printlife najpóźniej dzień po dokonaniu wyboru. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni po zakończeniu selekcji.

 1. Odbieranie nagrody
 2. W celu odebrania nagrody zwycięzca jest zobowiązany do podania FUJIFLM swojego pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego.
 3. Tak długo jak odpowiedź z paragrafu 8.1 będzie otrzymana, nagroda zostanie dostarczona bezpłatnie zgodnie z naszymi zwykłymi warunkami dostawy na adres podany przez zwycięzcę.
 4. Nagroda nie może być odebrana przez osobę trzecią w imieniu zwycięzcy.
 5. FUJIFILM dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie FUJIFILM w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody i przesłania informacji zgodnie z punktem 8.1 w ciągu 14 dni od powiadomienia przez FUJIFILM, wówczas nagroda przepadnie.
 6. FUJIFILM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody.
 7. Przeniesienie praw / Zgoda
 8. Przesyłając zdjęcie nieodwołalnie przenosisz na FUJIFILM i spółki stowarzyszone proste prawa do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i geograficznych dla FUJIFILM Printlife i związanych z tym działań PR. Obejmuje to w szczególności publikację, reprodukcję, ilustrację oraz publikację zdjęcia w celu własnej reklamy w kontekście FUJIFILM Printlife oraz prezentacji FUJIFILM i spółek stowarzyszonych. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie przesłanego zdjęcia do
 9. a) prezentacji FUJIFILM Printlife,
 10. b) ilustracji w publikacjach i relacjach prasowych we wszelkiego rodzaju mediach na temat FUJIFILM Printlife oraz
 11. c) informacji w intranecie FUJIFILM i spółek stowarzyszonych oraz w sieciach społecznościowych.
 12. Wszelkie dalsze wykorzystanie zdjęcia, w tym komercyjne, wymaga odrębnej zgody.
 13. Inne osoby mogą udostępniać Twoje(a) zdjęcie(a) w sieciach społecznościowych. Takie zdjęcia mogą być następnie ponownie udostępniane w dowolnym miejscu. Przesyłając zdjęcie wyrażasz zgodę, aby inni mogli udostępniać Twoje zdjęcie na portalach społecznościowych.
 14. Prawo do zdjęcia i prawa osób trzecich
 15. Przesyłając zdjęcie potwierdzasz, że jesteś twórcą przesłanego zdjęcia i masz do niego nieograniczone prawa autorskie i użytkowe.
 16. Przesyłając zdjęcie potwierdzasz, że zdjęcie nie narusza obowiązujących przepisów prawa (np. narusza prawa autorskie lub przedstawia treści zabronione) lub praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób przedstawionych na zdjęciu (np. treść zdjęcia jest zniesławiająca lub poniżająca lub zdjęcie zostało przesłane w złej intencji np. w celu mobbingu lub zastraszania osób).
 17. Potwierdzasz, że uzyskałeś zgodę wszystkich osób rozpoznawalnych na zdjęciu na wykorzystanie tego zdjęcia, jak również podmiotów posiadających prawa do znaków towarowych lub dzieł sztuki ewentualnie przedstawionych na zdjęciu (w wymaganym zakresie).
 18. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić FUJIFILM i spółki z nim powiązane z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron trzecich wynikające z wykorzystania zdjęcia w FUJIFILM Printlife zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, niezależnie od podstawy prawnej.
 19. Brak wynagrodzenia Za udostępnienie zdjęcia nie otrzymają Państwo wynagrodzenia lub opłaty.
 20. Postanowienia ogólne.
 21. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie problemów technicznych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego i wgrywania zdjęcia. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia FUJIFILM Printlife w dowolnym momencie, lub do zmiany warunków uczestnictwa bez wcześniejszego ogłoszenia i bez podania przyczyn. FUJIFILM skorzysta z tego prawa w szczególności, jeśli kontynuacja prowadzenia Printlife nie będzie mogła być zagwarantowana z przyczyn technicznych lub prawnych. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze i terminie wydarzenia FUJIFILM Printlife.
 22. FUJIFILM Printlife podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.
 23. Ochrona danych osobowych.
 24. Zdjęcie oraz przesłane informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszym dokumentem oraz naszą Polityką Prywatności. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a Polityką Prywatności, niniejszy dokument będzie miał pierwszeństwo.
 25. Dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane w celu umożliwienia FUJIFILM i spółkom stowarzyszonym prowadzenia FUJIFILM Printlife oraz prowadzenia działań medialnych i społecznościowych, a także marketingowych, jak opisano w niniejszym dokumencie.
 26. Twoje zdjęcie, a jeśli wyrazisz na to zgodę, zaznaczając określone pole w formularzu przesyłania danych, również przesłane przez Ciebie imię i nazwisko, zostanie upublicznione i będzie w pełni widoczne, jak opisano w niniejszym dokumencie.
 27. Jeśli zapiszesz się na naszą komunikację marketingową FUJIFLM i spółki stowarzyszone będą wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe do wysyłania Ci swojej komunikacji marketingowej drogą elektroniczną zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 28. Przekazane zdjęcia i dane przechowujemy tak długo, jak długo decydujemy się udostępniać FUJIFIM Printlife online. Jeśli zdecydujemy o zaprzestaniu udostępniania FUJIFILM Printlife, usuniemy Twoje dane ze strony internetowej i skasujemy je na naszych serwerach, chyba że zapisałeś się na naszą komunikację marketingową (np. newslettery). W takim przypadku zachowamy Twój adres e-mail, aby wysyłać Ci naszą komunikację marketingową zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 29. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przesłane przez Ciebie zdjęcia mogą być dostępne i oglądane z dowolnego miejsca na świecie oraz że kraje trzecie poza UE mogą przewidywać różne standardy dotyczące praw autorskich i innych informacji o własności. Możesz wycofać swoją zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem w przyszłości.
Udostępnij znajomym
#fujifilmprintlife22
Jeśli masz problemy z przesyłaniem lub inne pytania dotyczące FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, wyślij nam e-mail
Loading