Privacybeleid

1.   Reikwijdte van dit privacybeleid

1.1.     Toepassingsgebied

Dit Privacybeleid beschrijft onze inzet voor de bescherming van de privacy van gegevens en hoe we omgaan met de Persoonlijke Informatie die we ontvangen van bezoekers van deze website ("Website(s)") en gebruikers van softwareapplicaties ("App(s)") die (i) worden beheerd en geëxploiteerd door FUJIFILM Europe of een van haar gelieerde ondernemingen zoals aangegeven in de paragraaf "Gegevensverwerker" ("FUJIFILM" of "wij") en (ii) een link hebben naar dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan ook van toepassing zijn wanneer er in een offline context naar wordt verwezen, bijvoorbeeld voor workshops en andere evenementen en marketingactiviteiten.

Indien bepalingen die afwijken van dit Privacybeleid duidelijk worden aangegeven, prevaleren de relevante afwijkende bepalingen.

1.2.     Gegevensverwerker en gegevensbeschermingsfunctionaris

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van deze Privacy Policy worden verzameld, is FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Duitsland. Meer informatie vindt u in het impressum van de website.

Onze functionaris voor gegevensbescherming/het team gegevensbescherming kan per post of via e-mail worden bereikt op privacyoffice_eu@fujifilm.com.

1.3.     Externe links

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op die websites die hun eigen privacyverklaring hebben gepubliceerd en op sites van derden, zelfs niet als er links naar hun websites op onze Website(s) en App(s) staan. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om zich ervan bewust te zijn wanneer zij een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt.

2.   Beheer van persoonlijke informatie

2.1.     Verzameling van persoonlijke informatie

In principe kunt u de Website(s) bekijken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. De Website(s) en App(s) kunnen bepaalde technische informatie verzamelen, bijvoorbeeld welke inhoud u binnen de Website(s) hebt bekeken, of naar welke website u hebt verwezen om toegang te krijgen tot de Website(s). Bij het verzamelen van dergelijke informatie, die tot doel heeft de bruikbaarheid van de Website(s) of App(s) te verbeteren, wordt geen informatie verzameld op een manier waarop u kan worden geïdentificeerd, noch wordt u geïdentificeerd tijdens het proces van informatieanalyse.

Het kan zijn dat u gevraagd of verplicht wordt om persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonsgegevens") te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website. Ook kunnen wij om bepaalde Persoonlijke Informatie vragen wanneer u een product bestelt, diensten aanvraagt, deelneemt aan promotionele activiteiten of onderzoekstudies of met ons correspondeert. Persoonlijke Informatie die wij verzamelen kan bestaan uit naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in een contactformulier, registratie voor een account of een abonnement op een e-mailnieuwsbrief of andere marketingcommunicatie.

Wij verwerken uw Persoonlijke Informatie op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen, inclusief het beantwoorden van uw vragen en het aanpassen en verbeteren van ons webaanbod, producten en diensten in overeenstemming met uw voorkeuren (Art. 6 (1) (a), (b) en (f) AVG).

2.2.     Doel van het gebruik van persoonlijke informatie

Het doel van het gebruik van uw Persoonlijke Informatie wordt duidelijk aangegeven in dit Privacybeleid of anderszins bij het verzamelen van de informatie, behalve in gevallen waarin het doel van het gebruik voor u vanzelfsprekend is. Het gebruik van de door u verstrekte Persoonlijke Informatie is beperkt tot het doel van het gebruik dat vooraf aan u is aangegeven. Wij behouden ons echter het recht voor om aanvullende bewerkingen uit te voeren voor zover dit is toegestaan of vereist door de relevante wet- en regelgeving.

Bovendien kunnen wij verplicht worden om persoonlijke gegevens te gebruiken en te bewaren voor juridische en nalevingsredenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf; het voorkomen van verlies; of het bestrijden van fraude. We kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe controle-eisen, informatiebeveiligingsdoeleinden en als we anderszins noodzakelijk of gepast achten: (a) op grond van de toepasselijke wetgeving, die wetten buiten uw land van verblijf kan omvatten; (b) om te reageren op verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, die dergelijke instanties buiten uw land van verblijf kunnen omvatten; (c) om voorwaarden af te dwingen; en (d) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, of die van andere personen, te beschermen.

De volgende voorbeelden illustreren mogelijke scenario's waarin wij uw Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken:

2.2.1.       Gebruikersaccount

Wanneer u zich registreert voor een klantenaccount verzamelen we meestal naam, e-mailadres en wachtwoord. Daarnaast kunt u uw adres, inclusief factuur- en afleveradres, opgeven in uw klantaccount. Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen wij gegevens over de door u geselecteerde goederen, de bijbehorende prijsinformatie, eventuele vouchers die u gebruikt, uw factuur- en afleveradres en de gekozen betaal- en verzendmethode. In verband met de uitvoering van de bestellingen verzamelen wij in het bijzonder informatie over de betaling, de levering en de retourzending.

We kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om uw gebruikersaccount te onderhouden, om te controleren of u een legitieme gebruiker bent, om u te voorzien van de gevraagde informatie over FUJIFILM-producten en -diensten, inclusief eventuele nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren en om te reageren op ondersteuning en andere vragen die u mogelijk hebt. In verband met uw gebruikersaccount kunnen we uw gebruik van onze website en onze nieuwsbrief analyseren om uw voorkeuren beter te begrijpen en onze webservices te verbeteren. Wij slaan dergelijke informatie op in verband met uw gebruikersaccount. Als u uw toestemming voor marketing hebt gegeven, kunnen we ook contact met u opnemen onder uw zakelijke contactgegevens voor marketingdoeleinden in verband met onze producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Als u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, slaan wij uw gegevens op zolang u uw gebruikersaccount onderhoudt. In geval van verwijdering van uw gebruikersaccount slaan wij de betreffende gegevens alleen op voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Via uw gebruikersaccount kunt u uw contactgegevens en uw voorkeuren beheren en bijwerken. Behandel uw toegangsgegevens als vertrouwelijk en deel uw wachtwoord niet met derden. Als u zich bewust wordt van, of als u vermoedt dat een derde partij ongeoorloofde toegang heeft verkregen tot uw toegangsgegevens of uw account gebruikt, wijzig dan zonder onnodige vertraging uw wachtwoord.

2.2.2.       Gepersonaliseerde diensten

In verband met de gepersonaliseerde diensten kunnen wij uw gegevens verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor het leveren van gepersonaliseerde diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u uw toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan de Website(s) en Apps toegankelijk maakt, worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u specifiek voor u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijv. in de vorm van een nieuwsbrief). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Indien u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten zullen wij uw Persoonlijke Informatie die nodig is voor de levering van de diensten gebruiken voor de duur van uw registratie en daarna voor zo lang als vereist of toegestaan is onder de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw informatie delen met gelieerde FUJIFILM-bedrijven als dit nodig is om te reageren op uw vragen of als dit nodig is voor de levering van de diensten. We kunnen vragen over onze producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de betreffende product- of servicecategorie en regio.

2.2.3.       Blog / Forums

Sommige van onze websites bieden openbaar toegankelijke blogs of gemeenschapsfora aan. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van ons blog of gemeenschapsforum worden verwijderd, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte "Contact opnemen". In sommige gevallen kunnen we uw Persoonlijke Informatie niet verwijderen, in welk geval we u zullen laten weten als we niet in staat zijn om dit te doen en waarom.

2.2.4.       E-mail nieuwsbrieven

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief(s), zullen wij de door u verstrekte Persoonlijke Informatie gebruiken om u onze e-mailnieuwsbrief(en) te sturen zoals overeengekomen. E-mails in de nieuwsbrief kunnen webbakens, trackingpixels of links bevatten die ons in staat stellen uw gebruik van de nieuwsbrief te analyseren, met inbegrip van informatie over het feit of u onze nieuwsbrief heeft ontvangen en geopend. U kunt uw toestemming intrekken en de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen door een bericht naar ons te sturen of via een speciale afmeldlink in de nieuwsbrief.

2.2.5.       E-mail reclame zonder abonnement

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, zijn wij gerechtigd u regelmatig soortgelijke goederen en diensten aan te bieden, zoals die welke u met behulp van uw e-mail heeft aangeschaft. U kunt uw toestemming voor een dergelijk gebruik van uw e-mailadres te allen tijde in de toekomst intrekken door een bericht naar ons te sturen of via de afmeldingslink in onze e-mails.

2.2.6.       Reclame per post

Wij kunnen op grond van de toepasselijke wetgeving het recht hebben om uw voor- en achternaam, postadres en, indien van toepassing, uw titel en academische graad op te slaan en te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, in het bijzonder voor het verzenden van aanbiedingen en informatie over onze goederen en diensten door de postdiensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw informatie voor de toekomst door een bericht naar ons te sturen.

2.3.     Delen en bekendmaken van gegevens

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet bekendmaken of leveren, delen of anderszins distribueren aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij delen Persoonlijke Informatie wanneer:

  1. a) uw toestemming vooraf is gegeven;

(b) het is noodzakelijk om u te voorzien van onze diensten, waaronder met name het verzenden van marketingcommunicatie, het verlenen van klantenservice, het ondersteunen van onze marketing en productdistributie, of het bedienen van onze systemen of applicaties. Deze bedrijven zijn gemachtigd om uw Persoonlijke Informatie alleen te gebruiken als dit nodig is om deze diensten te verlenen.

(c) Persoonlijke informatie kan worden gedeeld met de FUJIFILM-groep indien dit nodig is om diensten te verlenen of productbestellingen uit te voeren, voor accountadministratie, om de verkoop en marketing te vergemakkelijken, voor klanten en technische ondersteuning, en om bedrijfs- en productontwikkeling te bevorderen. Klik hier http://www.fujifilm.com/about/office/ om een lijst te zien van de locaties van de FUJIFILM-groep waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen. We kunnen ook vragen over onze producten en diensten doorsturen naar een externe distributeur die verantwoordelijk is voor de betreffende product- of servicecategorie en regio;

(d) u bestelt producten of gebruikt andere diensten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, uw naam, adres, creditcardnummer en andere informatie wordt bekendgemaakt aan financiële instellingen of andere partijen voor de afwikkeling van de betaling;

(e) onze activiteiten worden toegewezen of overgedragen, hetzij van rechtswege, hetzij op andere wijze, met inbegrip van fusies, consolidaties en ontbinding of overdracht van activiteiten;

(f) de openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving of een dergelijke openbaarmaking is anderszins noodzakelijk ter ondersteuning van een strafrechtelijk of ander juridisch onderzoek of een procedure die wordt uitgevoerd door de relevante autoriteiten; of

  1. g) er is een onmiddellijke behoefte aan openbaarmaking om het menselijk leven of de mensenrechten te beschermen.

2.4.     Internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij verzamelen overdragen naar en opslaan in andere landen die mogelijk andere wetten op het gebied van privacy of gegevensbescherming hebben dan het land waar de informatie is verstrekt.

Dit betekent dat uw Persoonsgegevens ook kunnen worden overgedragen aan en/of verwerkt door FUJIFILM-entiteiten of (namens hen) door derde dienstverleners buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"). De regelgeving inzake gegevensbescherming in de relevante landen waar uw Persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, kan afwijken van het beschermingsniveau dat door de wetgeving in de EU/EER wordt geboden. FUJIFILM zal echter zorgen voor een adequate bescherming van uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de hierin uiteengezette beginselen. Door gebruik te maken van onze Website(s) en App(s) gaat u akkoord met het verzamelen en overdragen van uw Persoonlijke Informatie buiten de EU/EER zoals hierin beschreven.

2.5.     Gegevensbeveiliging

FUJIFILM neemt adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen misbruik en om het verlies van uw informatie te voorkomen. Uw Persoonlijke Informatie wordt opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle Persoonlijke Informatie die door u wordt verstrekt in het kader van de registratie of het gebruik van gepersonaliseerde diensten zal in gecodeerde vorm worden overgedragen om misbruik van de informatie door derden te voorkomen.

3.   Gebruik van cookies, traceertechnologie en sociale-mediaplug-ins

3.1.     Gebruik van cookies en traceertechnologie

Onze Website(s) en App(s) kunnen gebruik maken van "Cookies" of soortgelijke technologieën (analyseprogramma's en sociale-mediadiensten). Cookies zijn tekstbestanden die door een Website(s) naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om informatie op de apparaten van de gebruiker op te slaan. Wanneer de Website(s) wordt bezocht, wordt de informatie in het cookie gelezen door de Website(s).

3.1.1.       Uw toestemming voor het gebruik van cookies

We maken een onderscheid tussen strikt noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de goede werking van onze Website(s), en andere cookies. Strikt noodzakelijke cookies vereisen geen toestemming. Voor andere cookies vragen we uw toestemming voordat we ze op uw apparaat plaatsen. U kunt onze website alleen gebruiken na bevestiging van uw cookie-instellingen.

Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up venster getoond met onze Cookie Consent Manager. Als u op de knop "Cookie-instellingen" klikt, wordt u doorgestuurd naar het Privacy Preference Center. Het Privacy Preference Center toont ook een cookielijst waar u details kunt vinden over de cookies en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. In het Privacy Preference Center kunt u het gebruik van cookies in- of uitschakelen met de schakeloptie. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, het mogelijk is dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken zoals bedoeld.

3.1.2.       Uw cookie-voorkeuren wijzigen / uw toestemming intrekken

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen in de Cookie Settings.

U kunt het gebruik van cookies ook te allen tijde deactiveren / verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van het volledige scala aan functies die door de Website(s) worden aangeboden.

3.1.3.       Cookie Lijst

 

 

3.2.     Sociaal netwerk Plug-ins

Onze Website(s) en App(s) kunnen plug-ins voor sociale netwerken ("Netwerken") aanbieden. Plugins voor sociale netwerken zijn eenvoudige manieren om inhoud te delen met andere mensen via Netwerken. Wanneer u de Website(s) bezoekt, kunnen deze plug-ins mogelijk een directe verbinding tussen uw browser en de betreffende netwerken tot stand brengen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld bij Twitter door op "Tweet This" te klikken of bij Facebook door op de knop "I like" te klikken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie direct door uw browser naar het netwerk verzonden. In sommige gevallen wordt er al informatie uitgewisseld met een netwerk wanneer u de website(s) bezoekt, ongeacht of u met de plug-ins communiceert of niet.

U kunt voorkomen dat informatie wordt gedeeld met een Netwerk door de bijbehorende Cookies niet toe te staan en/of uit te loggen van het Netwerk voordat u de Website(s) gebruikt.

4.   Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonlijke Informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u van diensten te voorzien. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

5.   Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie onder de AVG

U hebt het recht om ons te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en om uw recht op gegevensdraagbaarheid uit te oefenen in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Hiertoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of de plaats van de vermeende inbreuk. Een lijst van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl.

6.   Wijzigingen in het privacybeleid

FUJIFILM behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Als we besluiten ons Privacybeleid te wijzigen, zullen we het herziene Privacybeleid publiceren en de datum van publicatie aangeven. Vergeet niet om bij een volgend bezoek aan onze site het Privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien het voortgezette gebruik van de Website(s) of de App(s) na een eventuele herziening aangeeft dat u instemt met het gebruik van uw informatie door ons in overeenstemming met het gewijzigde, gewijzigde of bijgewerkte Privacybeleid.

 

 

Deel met jouw vrienden.
#fujifilmprintlife22
Als je problemen hebt met het uploaden of andere vragen hebt over FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, stuur ons dan een E-mail
Loading